หน้าแสดงหนังสือทั้งหมด

ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ประเภทหนังสือ

รายการหนังสือ

เนคเทคเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา วิจัยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ ผ่านทาง e-mail: nectec.epub@gmail.com เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป