ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือรายการหนังสือ

สุภาษิต

-

verb to be

-

สระเอียะ

-

SpeakPhuketstyle

-

นิทานอีสปเรื่องสิงโต หมาจิ้งจอก และสัตว์ป่า

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี02

พระอภัยมณี

จันทร์นิภา ยอดคำ

ภาษาไทย ป.๑

กรันรัตน์ จันแลง

บทพากย์เอราวัญ

จันทร์นิภา ยอดคำ

คำพ้องรูปพ้องเสียง

ปรียาวดี ศิริกุลชร

อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง

นิตยา เรือนคำ

มาตราตัวสะกด

ศรัญญา กิตติชัยพลังกุล

นางในวรรณคดี

สุนทร ธาราหรรษา

ตัวอย่างหนังสือภาษาไทย

วุฒิพงศ์ บุญมา
OPDS Catalog OPDS Catalog