หน้าปกหนังสือ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการถือศีลกินผัก
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการถือศีลกินผัก
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

ความรู้ทั่วไป

ไทย

27/05/2560

ประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ศาลเจ้ากะทู้เริ่มขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่น่าจะเริ่มขึ้นราวปีพ.ศ. 2368 ประมาณ 180 ปีที่ผ่านมา ในสมัยที่พระยาถลาง (เจิม) มาเป็นเจ้าเมืองภูเก็ตที่บ้านเก็ตโฮ่ ซึ่งอดีตบ้านเก็ตโฮ่ เคยเป็นที่ตั้งเมืองภูเก็ตมาก่อน

17.99 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog