หน้าปกหนังสือ พยัญชนะและสระภาษามลายูถิ่นปาตานี
พยัญชนะและสระภาษามลายูถิ่นปาตานี
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

ความรู้ทั่วไป

ไทย

30/05/2560

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นหนังสือเกี่ยวกับพยัญชนะและสระทางทวิภาษา ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั่วไป พยัญชนะและสระ ตัวอย่างคำที่ใช้ รวมถึงภาพประกอบและเสียง โดยหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้พยัญชนะไทยและคำอ่านเป็นภาษามลายูถิ่นปาตานี เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กมากขึ้นและหนังสือเล่มนี้ (รองรับ iOS / Android).

26.55 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog