หน้าปกหนังสือ นิทานพื้นบ้านภาษามลายู
นิทานพื้นบ้านภาษามลายู
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

ความรู้ทั่วไป

ไทย

30/05/2560

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เป็นหนังสือนิทานของทางทวิภาษา โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทนำ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวิภาษา และภาพประกอบเพื่อให้เด็กสนุกกับการอ่าน ซึ้งหนังสือเล่มนี้จะมี 2 ภาษาคือคำที่ใช้จะเขียนโดยใช้พยัญชนะไทยและคำอ่านจะเป็นภาษามลายูถิ่นปาตานี และจะมีความหมายเป็นภาษาไทย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็ก ซึ่งการเขียนด้วยพยัญชนะไทยสามารถทำให้เด็กเข้าใจถึงหลักการใช้พยัญชนะไทยมากขึ้น

21.16 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog