หน้าปกหนังสือ Web Based Training by Construct 2
Web Based Training by Construct 2
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

31/05/2560

เป็นหนังสือเพิ่มเติมการทำเว็บไซต์ ประกอบด้วย เล่าเรื่อง Construct 2 การดาวโหลดโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรม รายละเอียดการใช้งานเบื้องต้น การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Construct 2 (ภาคปฏิบัติ) การส่งออกชิ้นงาน การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Word และการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Construct 2 ทุกรายละเอียด มีวีดีโอประกอบท้ายเรื่อง

187.32 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog