หน้าปกหนังสือ Basic Programming with Python
Basic Programming with Python
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

31/05/2560

หนังสือแนะนำภาษาไพทอนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

12.47 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog