หน้าปกหนังสือ การใช้เครื่องมือแถบ Home ในโปรแกรม Paint
การใช้เครื่องมือแถบ Home ในโปรแกรม Paint
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาการงานอาชีพ

ไทย

21/06/2560

สอนการใช้โปรแกรมวาดรูป PAINT เบื้องต้น รวมถึงรายละเอียดเครื่องมือแถบ HOME ผ่านเรื่องราวของการ์ตูนใช้สอน สำหรับเด็กประถม ทั้งเด็กปกติ และเด็กที่มีความบกพร่อง

5.93 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog