หน้าปกหนังสือ The_origin_and_evolution_of_star
The_origin_and_evolution_of_star
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

16/10/2561

หากพูดถึงวิชาวิทยาศาสตร์เราคงนึกถึงรายวิชาที่เรียนรู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลวิทยาศาสตร์นั้นถูกแยกออกเป็นหลากหลายแขนงหนึ่งในนั้นคือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของดวงดาวนั่นก็คือดาราศาสตร์นั่นเองภายในหนังสือเล่มนี้จะนําเสนอเรื่องราวของการกําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ผ่านรูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจของ Epub ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่อีกทั้งยังตอบสนองต่อการใช้งานของผู้พิการทางการมองเห็นอีกด้วยท้ายที่สุดนี้ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินไปกับการอ่านและได้รับประสบการณ์ความรู้ที่สามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆได้

156.00 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog