หน้าปกหนังสือ ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

25/10/2561

หนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้มนุษย์สามารถสร้างเทคโนโลยีอวกาศเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆได้มากมาย เช่น กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม ยานอวกาศ จรวด

191.34 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog