หน้าปกหนังสือ การบอกเวลา
การบอกเวลา
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

26/10/2561

“เวลา” เป็นสิ่งที่กําหนดความยาวนานหรืออายุของสิ่งต่างๆ คุณค่าของเวลาจึงขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความสามารถในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิต

4.12 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog