หน้าปกหนังสือ การแยกสารน่ารู้
การแยกสารน่ารู้
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

26/10/2561

หนังสือสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการแยกสารน่ารู้ จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การแยกสารวิธีต่างๆ พบกับ เด็กหญิงเอ เด็กชายบี 1 และเด็กชายบี 2 ที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เรื่องการแยกสาร สาระน่ารู้ และคำถามชวนคิดต่างๆเพื่อนๆจะได้พบกับความสนุก สอดแทรกความรู้ตลอดทั้งเล่ม ถ้าเพื่อนๆพร้อมเล้วไปแยกสารกันเลย

94.12 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog