หน้าปกหนังสือ การวัดน้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การวัดน้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

26/10/2561

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กและผู้พิการทางสายตา มีภาพ ,ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, วิดีโอ และแบบทดสอบ เป็นเรื่องเกี่ยวการการวัดน้ำหนักหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เด็กๆเข้าใจง่ายเลยออกแบบเน้นรูปภาพมากกว่าตัวอักษร

25.67 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog