หน้าปกหนังสือ การหาความยาวรอบรูปเรขาคณิต ป.6
การหาความยาวรอบรูปเรขาคณิต ป.6
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

26/10/2561

หนังสือ EPUB เล่มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีทั้งเนื้อหาที่่ถูกต้องและตรงตามหลังสูตรของ สสวท. ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เราได้ใช้ข้อความและคำที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีสาระน่ารู้ เทคนิคการจำ และยังมีแบบทดสอบให้ผู้อ่านได้ลองวัดความรู้ความเข้าใจอีกด้วย แอพพลิเคชั่นที่ในการอ่าน(แนะนำ) : iBook บน iOS

116.06 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog