หน้าปกหนังสือ การจำแนกกลุ่มพืช
การจำแนกกลุ่มพืช
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

หนังสือการจำแนกกลุ่มพืช จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับการจำแนกกลุ่มพืชต่าง ๆ พบกับ พี่กุหลาบ ผู้ที่จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มพืชและเกมทดสอบความรู้ต่าง ๆ น้อง ๆ จะได้พบกับความสนุก สอดแทรกความรู้ตลอดทั้งเล่ม อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังรองรับการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางสายตา ทางการได้ยิน และสอดแทรกภาษาม้งเข้าไปเพื่อการเรียนรู้ทางภาษา ถ้าน้อง ๆ พร้อมแล้วไปจำแนกกลุ่มพืชกันเลย

166.64 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog