หน้าปกหนังสือ การแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.4
การแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.4
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

ปัญหามีมากมายในชีวิตประจำวันวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนจะขึ้นกับประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่ได้ฝึกฝน ซึ่งการแก้ปัญแต่ละปัญหาจะใช้กระบวนการและเวลาที่แต่งต่างกัน บางปัญหาแก้ได้โดยทันที บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานาน ในการหาคำตอบ อย่างไรก็ตามทุกคนจะมีความต้องการหาคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว การฝึกกระบวนการแก้ปัญหาให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงเป็นวิธีการที่จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

69.04 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog