หน้าปกหนังสือ เสียงและการได้ยิน
เสียงและการได้ยิน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

01/05/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายในหนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องเสียงกับการได้ยิน ตั้งแต่องค์ประกอบของหู แหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงสูง-เสียงต่ำ และเสียงดัง-เสียงค่อย ความดังของเสียง มลพิษทางเสียง รวมถึงตัวกลางของเสียง นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้หลังจากการเรียนอีกด้วย

111.70 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog