หน้าปกหนังสือ INTERNET
INTERNET
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

02/04/2563

หนังสือวิทยาการคำนวณเล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามกรอบของหลักสูตรทุกประการ เรื่อง การค้นหาและพิจารณาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน

14.44 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog