หน้าปกหนังสือ ร้อยละ ป.5
ร้อยละ ป.5
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาคณิตศาสตร์

ไทย

28/04/2563

หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราฐาน EPUB3 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ร้อยละ ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้บกพร่องทางการมองเห็น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 อ่านเขียนเรียนรู้ร้อยละ บทที่ 2 ร้อยละของจำนวนนับ บทที่ 3 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ บทที่ 4 เรียนรู้ไว้กําไร ขาดทุน

188.62 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog