หน้าปกหนังสือ ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

29/04/2563

ตัวชี้วัดการเรียนรู้ - สร้างแบบจำลองแสดงองค์ประกอบของระบบสุริยะ และอธิบายเปรียบเทียบการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ จากแบบจำลอง

149.99 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog