หน้าปกหนังสือ โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

30/04/2563

โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นหนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแบ่งโครงสร้างภายในโลกชั้นต่างๆ ด้วยธาตุและสารประกอบต่างๆ โดยโครงสร้างภายในโลก แบ่งออกเป็น3ชั้นใหญ่ๆ ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก ตามลำดับ

175.17 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog