หน้าปกหนังสือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

25/04/2563

หนังสือสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นหนังสือให้ผู้อ่านนั้นได้ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผลกระทบต่าง ๆ จากการใช้สื่อ และมารยาทในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

17.85 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog