หน้าปกหนังสือ การแก้ปัญหาและขั้นตอนการใช้ในชีวิตประจำวัน
การแก้ปัญหาและขั้นตอนการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

27/04/2563

เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ให้ได้ฝึกการแก้ปัญหา การจัดลำดับแนวคิดเป็นลำดับ ขั้นตอน มีเหตุและผล

1.53 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog