หน้าปกหนังสือ การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

28/04/2563

หนังสือเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนี้เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างไรให้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น การใช้อินเตอร์เน็ต การสื่อสารผ่านทาง Social ต่างๆ และยังบอกถึงภัยจากเทคโนโลยีที่มาในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงวิธีการป้องกันภัยรูปแบบต่างๆทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ลองทำกันอีกด้วย

13.19 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog