หน้าปกหนังสือ การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

29/04/2563

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของการใช้สิทธิและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องทั้งการนำมาใช้และการระวังในการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันอยู่เสมอ

50.58 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog