หน้าปกหนังสือ ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

29/04/2563

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่อง ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ทำไมเราถึงมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์และการดูนิทานแล้วทำภารกิจช่วยโลก

136.26 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog