หน้าปกหนังสือ แรงเสียดทาน
แรงเสียดทาน
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาวิทยาศาสตร์

ไทย

29/04/2563

เนื้อหาเรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยรวบรวมหัวข้อและอธิบายให้เห็นภาพ เกี่ยวกับ ความหมาย ผลของแรงเสียดทาน คุณสมบัติ การเพิ่มลดแรงเสียดทาน และประโยชน์ของแรงเสียดทาน ทั้งนี้ยังมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิของการศึกษาหนังสือเสียงเล่มนี้อีกด้วย

29.87 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog