หน้าปกหนังสือ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

หนังสือสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นเนื้อหาที่จะนำพาเด็กๆ ไปทำความรู้จักกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และวิธีการประเมินความน่าเชื่อของข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

45.88 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog