หน้าปกหนังสือ การเขียนโปรเเกมเบื้องต้น
การเขียนโปรเเกมเบื้องต้น
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

30/04/2563

เป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการใช้ โปรเเกรม Scratch เป็นการสอนการใช้โปรเเกรมเบื้องต้น

124.10 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog