หน้าปกหนังสือ การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
โดย ผู้ดูแลระบบ (1)

วิชาเทคโนโลยี

ไทย

01/05/2563

หนังสือสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เทคโนโลยี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล อินเทอร์เน็ต (Internet)มาจากคำว่า “Inter-Connection network” เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆ หลายๆ เครือข่ายรวมตัวกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

11.14 MB

อนุญาตให้อ่านสำหรับ

ทุกคน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำหรับ

ทุกคน
OPDS Catalog OPDS Catalog