มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

# รายละเอียด วันที่อัปเดต ดาวน์โหลด
1 ข้อกำหนดการจัดทำสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 20/11/2561
2 ข้อกำหนดการจัดเอกสารเนื้อหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 20/11/2561
3 ข้อกำหนดรูปแบบโอเพ่นคอนเทนเนอร์ 20/11/2561
4 ข้อกำหนดการซ้อนทับของสื่อ 20/11/2561

คู่มือสำหรับใช้งานแอพลิเคชัน

# รายละเอียด วันที่อัปเดต ดาวน์โหลด
1 คู่มือสำหรับใช้งานเว็บ EPUB Store 13/06/2562
2 คู่มือสำหรับการใช้งานแอพลิเคชัน Reachbook 28/03/2560
3 คู่มือการติดตั้ง screen reader สำหรับ android 28/03/2560
4 คู่มือการใช้งาน iBooks และ VoiceOver บน iOS 28/03/2560
5 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC 29/03/2560
6 การจัดการตัวอักษรและการสร้างสารบัญ สำหรับ EPUB ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC 29/03/2560
7 การออกแบบ EPUB element design 01/04/2560
8 คู่มือการแปลงไฟล์หนังสือ Daisy เป็นหนังสือ EPUB 04/04/2560
9 คู่มือการแปลงไฟล์ .docx เป็นหนังสือ EPUB 04/04/2560
10 คู่มือการแปลงไฟล์ .odt เป็นหนังสือ EPUB 04/04/2560
11 คู่มือการฝังเสียงด้วยโปรแกรม Tobi 07/12/2561
12 ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ EPUB 28/01/2563
13 ข้อแตกต่างระหว่าง audio กับ sychronize audio 13/02/2563

คู่มือการแก้ไขปัญหาการ Export EPUB จาก Indesign

# รายละเอียด วันที่อัปเดต ดาวน์โหลด
1 ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา Font ที่ฝังมาให้ไม่สมบูรณ์ 08/03/2562
2 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสระอำหายไป 16/11/2561
3 ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาหน้าปกในหนังสือแสดงผลไม่ถูกต้อง 04/09/2560
4 คู่มือ do and don't 28/01/2563
5 วิธีการเพิ่มคำอธิบายรูปภาพในโปรแกรม InDesign 03/04/2563

คู่มือการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบหนังสือ

# รายละเอียด วันที่อัปเดต ดาวน์โหลด
1 การแก้ไข ERROR(HTM-046) 24/10/2561
2 การแก้ไข ERROR(OPF-028) 24/10/2561
3 การแก้ไข ERROR(OPF-073) 24/10/2561
4 การแก้ไข ERROR(RSC-005) 24/10/2561
5 การแก้ไข ERROR(RSC-007) 24/10/2561
6 การแก้ไข ERROR(RSC-012) 24/10/2561
7 การแก้ไข ERROR(CSS-008) 24/10/2561
8 การแก้ไข ERROR(OPF-029) 24/10/2561
9 การแก้ไข WARNING(HTM-014a) 24/10/2561
10 การแก้ไข WARNING(PKG-010) 24/10/2561
11 การแก้ไข WARNING(OPF-053) 24/10/2561
12 การแก้ไข WARNING(OPF-055) 24/10/2561
13 การแก้ไข WARNING(PKG-012) 24/10/2561
14 การแก้ไข WARNING(PKG-022) 24/10/2561
OPDS Catalog OPDS Catalog