ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
1 หน้าปก สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 08/05/2563 81 อ่านหนังสือ
2 หน้าปก ตัวกลางของแสง ตัวกลางของแสง วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 02/05/2563 110 อ่านหนังสือ
3 หน้าปก Chemistry Change Chemistry Change วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 50 อ่านหนังสือ
4 หน้าปก เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 31 อ่านหนังสือ
5 หน้าปก พายุ พายุ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 59 อ่านหนังสือ
6 หน้าปก การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 46 อ่านหนังสือ
7 หน้าปก การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 23 อ่านหนังสือ
8 หน้าปก การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ ป.5 การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่ ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 22 อ่านหนังสือ
9 หน้าปก ตัวกลางของแสง ตัวกลางของแสง วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 65 อ่านหนังสือ
10 หน้าปก การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน การใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 20 อ่านหนังสือ
11 หน้าปก ระบบหายใจ ระบบหายใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 36 อ่านหนังสือ
12 หน้าปก การละลายของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ การละลายของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 365 อ่านหนังสือ
13 หน้าปก จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 605 อ่านหนังสือ
14 หน้าปก การรวบรวมข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  และการนำเสนอข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 28 อ่านหนังสือ
15 หน้าปก การจำแนกกลุ่มพืช ป.4 การจำแนกกลุ่มพืช ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 41 อ่านหนังสือ
16 หน้าปก การคูณและการหารเศษส่วน การคูณและการหารเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 23 อ่านหนังสือ
17 หน้าปก Tree_girls Tree_girls วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 9 อ่านหนังสือ
18 หน้าปก ระบบประสาท ระบบประสาท วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 17 อ่านหนังสือ
19 หน้าปก การจำแนกกลุ่มสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจำแนกกลุ่มสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 138 อ่านหนังสือ
20 หน้าปก วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 13 อ่านหนังสือ
21 หน้าปก การละลายของสาร การละลายของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 25 อ่านหนังสือ
22 หน้าปก การจำแนกกลุ่มสัตว์ การจำแนกกลุ่มสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 159 อ่านหนังสือ
23 หน้าปก การบวกการลบเศษส่วน การบวกการลบเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 34 อ่านหนังสือ
24 หน้าปก เครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการบนอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 59 อ่านหนังสือ
25 หน้าปก การบวกลบเศษส่วน การบวกลบเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 26 อ่านหนังสือ
26 หน้าปก การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 12 อ่านหนังสือ
27 หน้าปก แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 33 อ่านหนังสือ
28 หน้าปก พลังงานทดเเทน พลังงานทดเเทน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 29 อ่านหนังสือ
29 หน้าปก การเขียนโปรเเกมเบื้องต้น การเขียนโปรเเกมเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 28 อ่านหนังสือ
30 หน้าปก บัญญัติไตรยางค์ บัญญัติไตรยางค์ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 48 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog