ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
421 หน้าปก หนังสือเรียน สังคมศึกษา 5 สาระพระพุทธศาสนา หนังสือเรียน สังคมศึกษา 5 สาระพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 5 อ่านหนังสือ
422 หน้าปก พลศึกษา ม.4-6 พลศึกษา ม.4-6 วิชาสุขศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 3 อ่านหนังสือ
423 หน้าปก สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2 วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 5 อ่านหนังสือ
424 หน้าปก เลขยกกำลัง เลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 3 อ่านหนังสือ
425 หน้าปก หนังสือเรียน สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หนังสือเรียน สาระพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 5 อ่านหนังสือ
426 หน้าปก English 5 English 5 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 12 อ่านหนังสือ
427 หน้าปก คณิตศาสตร์ คณิตพิชิตน้องช้าง คณิตศาสตร์ คณิตพิชิตน้องช้าง วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 6 อ่านหนังสือ
428 หน้าปก โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 2 อ่านหนังสือ
429 หน้าปก ชีววิทยา ชีววิทยา วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 4 อ่านหนังสือ
430 หน้าปก physics ช่วงชั้นที่4 physics ช่วงชั้นที่4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 3 อ่านหนังสือ
431 หน้าปก Biology 3 Biology 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 5 อ่านหนังสือ
432 หน้าปก วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 8 อ่านหนังสือ
433 หน้าปก วิทยาศาสตร์3 วิทยาศาสตร์3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 1 อ่านหนังสือ
434 หน้าปก วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 6 อ่านหนังสือ
435 หน้าปก ชีววิทยา 1 ชีววิทยา 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 4 อ่านหนังสือ
436 หน้าปก ความร้อน ความร้อน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 0 อ่านหนังสือ
437 หน้าปก การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 2 อ่านหนังสือ
438 หน้าปก ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์สากล วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 4 อ่านหนังสือ
439 หน้าปก เลขโรมัน เลขโรมัน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 3 อ่านหนังสือ
440 หน้าปก ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/08/2559 7 อ่านหนังสือ
441 หน้าปก เทคโน เทคโน วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 20/08/2559 1 อ่านหนังสือ
442 หน้าปก ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 02/08/2559 6 อ่านหนังสือ
443 หน้าปก วิชาศิลปะ วิชาศิลปะ วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/07/2559 7 อ่านหนังสือ
444 หน้าปก วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/07/2559 2 อ่านหนังสือ
445 หน้าปก วิชาศิลปะ วิชาศิลปะ วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/07/2559 5 อ่านหนังสือ
446 หน้าปก กระต่ายกับเต่า - Fixed_Layout กระต่ายกับเต่า - Fixed_Layout ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 01/07/2559 8 อ่านหนังสือ
447 หน้าปก หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 26/06/2559 22 อ่านหนังสือ
448 หน้าปก หนังสือตัวอย่างการงานอาชีพ หนังสือตัวอย่างการงานอาชีพ วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 1 อ่านหนังสือ
449 หน้าปก ตัวอย่างหนังสือศิลปะ ตัวอย่างหนังสือศิลปะ วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 16 อ่านหนังสือ
450 หน้าปก หนังสือตัวอย่างสุขศึกษา หนังสือตัวอย่างสุขศึกษา วิชาสุขศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 0 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog