ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
451 หน้าปก ตัวอย่างหนังสือวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างหนังสือวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 7 อ่านหนังสือ
452 หน้าปก ตัวอย่างหนังสือสังคมศึกษา ตัวอย่างหนังสือสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 6 อ่านหนังสือ
453 หน้าปก ตัวอย่างหนังสือภาษาไทย ตัวอย่างหนังสือภาษาไทย วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 24/06/2559 5 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog