ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
31 หน้าปก สถานะของสาร สถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 16 อ่านหนังสือ
32 หน้าปก วิชา เทคโนโลยี ชั้น ป.4  การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูล วิชา เทคโนโลยี ชั้น ป.4 การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและนำเสนอข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 35 อ่านหนังสือ
33 หน้าปก คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 326 อ่านหนังสือ
34 หน้าปก ตัวกลางของเเสง ตัวกลางของเเสง วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 41 อ่านหนังสือ
35 หน้าปก ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 48 อ่านหนังสือ
36 หน้าปก The Medium of Light : ตัวกลางของแสง The Medium of Light : ตัวกลางของแสง วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 22 อ่านหนังสือ
37 หน้าปก เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง และหยาดน้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 19 อ่านหนังสือ
38 หน้าปก การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และ นำเสนอข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และ นำเสนอข้อมูล วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 16 อ่านหนังสือ
39 หน้าปก เทคโนโลยีตารางการทำงาน เทคโนโลยีตารางการทำงาน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 10 อ่านหนังสือ
40 หน้าปก การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 33249 อ่านหนังสือ
41 หน้าปก การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 20 อ่านหนังสือ
42 หน้าปก ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 121 อ่านหนังสือ
43 หน้าปก แรงเสียดทาน แรงเสียดทาน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 18 อ่านหนังสือ
44 หน้าปก การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นScratch การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นScratch วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 10 อ่านหนังสือ
45 หน้าปก การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 10 อ่านหนังสือ
46 หน้าปก ปรากฏการณ์ขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 180 อ่านหนังสือ
47 หน้าปก การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตามแหล่งที่อยู่อาศัย การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตามแหล่งที่อยู่อาศัย วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 8 อ่านหนังสือ
48 หน้าปก การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 22 อ่านหนังสือ
49 หน้าปก ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 89 อ่านหนังสือ
50 หน้าปก หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามิติ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 61 อ่านหนังสือ
51 หน้าปก การเขียนรหัสลำลองแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 9 อ่านหนังสือ
52 หน้าปก การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงทางเคมี วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 46 อ่านหนังสือ
53 หน้าปก วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปรที่ 5 (ห่วงโซ่อาหาร) วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปรที่ 5 (ห่วงโซ่อาหาร) วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 18 อ่านหนังสือ
54 หน้าปก การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน การเผยแพร่ข้อมูลและสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 10 อ่านหนังสือ
55 หน้าปก การออกแบบเเละเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การออกแบบเเละเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 10 อ่านหนังสือ
56 หน้าปก พายุ พายุ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 24 อ่านหนังสือ
57 หน้าปก ส่วนประกอบของพืชดอก (flowering plants) ส่วนประกอบของพืชดอก (flowering plants) วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 797 อ่านหนังสือ
58 หน้าปก หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 28/04/2563 71 อ่านหนังสือ
59 หน้าปก การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 28/04/2563 10 อ่านหนังสือ
60 หน้าปก การจำแนกกลุ่มสัตว์ การจำแนกกลุ่มสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/04/2563 62 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog