ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
61 หน้าปก การแก้ปัญหาและขั้นตอนการใช้ในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาและขั้นตอนการใช้ในชีวิตประจำวัน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 27/04/2563 5 อ่านหนังสือ
62 หน้าปก ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/04/2563 88 อ่านหนังสือ
63 หน้าปก ห่วงโซ่อาหาร ป.5 ห่วงโซ่อาหาร ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/04/2563 43 อ่านหนังสือ
64 หน้าปก การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและทำซ้ำ วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 26/04/2563 18 อ่านหนังสือ
65 หน้าปก เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/04/2563 234 อ่านหนังสือ
66 หน้าปก ปรากฏการณ์ขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 25/04/2563 49 อ่านหนังสือ
67 หน้าปก ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 25/04/2563 12 อ่านหนังสือ
68 หน้าปก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 25/04/2563 16 อ่านหนังสือ
69 หน้าปก หลักการทำงานของระบบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบของคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 21/04/2563 14 อ่านหนังสือ
70 หน้าปก ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก ปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 20/04/2563 13 อ่านหนังสือ
71 หน้าปก โซ่อาหาร โซ่อาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/03/2563 21 อ่านหนังสือ
72 หน้าปก โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงสร้างภายในโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 108 อ่านหนังสือ
73 หน้าปก ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 393 อ่านหนังสือ
74 หน้าปก เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอกในดินแดนดอกไม้ เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอกในดินแดนดอกไม้ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 299 อ่านหนังสือ
75 หน้าปก ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก ส่วนประกอบและหน้าที่ของพืชดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 707 อ่านหนังสือ
76 หน้าปก ร้อยละ ป.5 ร้อยละ ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/04/2563 10212 อ่านหนังสือ
77 หน้าปก เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 219 อ่านหนังสือ
78 หน้าปก ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 77 อ่านหนังสือ
79 หน้าปก INTERNET INTERNET วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 02/04/2563 75 อ่านหนังสือ
80 หน้าปก ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 71 อ่านหนังสือ
81 หน้าปก เสียงและการได้ยิน เสียงและการได้ยิน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/05/2563 66 อ่านหนังสือ
82 หน้าปก การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 107 อ่านหนังสือ
83 หน้าปก คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ป.4 คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 435 อ่านหนังสือ
84 หน้าปก การแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.4 การแก้ปัญหา และขั้นตอนวิธีในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.4 วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 158 อ่านหนังสือ
85 หน้าปก พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 59 อ่านหนังสือ
86 หน้าปก ระบบหายใจ ระบบหายใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 67 อ่านหนังสือ
87 หน้าปก ดิน (soil) ดิน (soil) วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 14426 อ่านหนังสือ
88 หน้าปก ห่วงโซ่อาหาร ห่วงโซ่อาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 246 อ่านหนังสือ
89 หน้าปก เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 89 อ่านหนังสือ
90 หน้าปก การจำแนกกลุ่มพืช การจำแนกกลุ่มพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 5176 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog