ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
91 หน้าปก สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 142 อ่านหนังสือ
92 หน้าปก การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 113 อ่านหนังสือ
93 หน้าปก คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 57 อ่านหนังสือ
94 หน้าปก จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 25 อ่านหนังสือ
95 หน้าปก เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/04/2563 46 อ่านหนังสือ
96 หน้าปก ชั้น ป.5 วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 วิชา วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 73 อ่านหนังสือ
97 หน้าปก การสืบค้นและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิชาเทคโนโลยี ผู้ดูแลระบบ (1) 30/04/2563 101 อ่านหนังสือ
98 หน้าปก Quantum Quantum วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 22 อ่านหนังสือ
99 หน้าปก Silver Economy Silver Economy วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 14 อ่านหนังสือ
100 หน้าปก Intelligent Economy Intelligent Economy วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 7 อ่านหนังสือ
101 หน้าปก Bio Economy Bio Economy วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 7 อ่านหนังสือ
102 หน้าปก Sharing Economy Sharing Economy วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 4 อ่านหนังสือ
103 หน้าปก Green Economy Green Economy วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/04/2562 15 อ่านหนังสือ
104 หน้าปก การบอกเวลาและการบอกระยะเวลา การบอกเวลาและการบอกระยะเวลา วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 05/11/2561 89 อ่านหนังสือ
105 หน้าปก Tsunami สึนามิ (หนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) Tsunami สึนามิ (หนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/10/2561 150 อ่านหนังสือ
106 หน้าปก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน ป.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเงิน ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/10/2561 388 อ่านหนังสือ
107 หน้าปก ระบบสืบพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/10/2561 177 อ่านหนังสือ
108 หน้าปก ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 ระบบหมุนเวียนเลือด ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 191 อ่านหนังสือ
109 หน้าปก ผจญภัยไปกับแสง ผจญภัยไปกับแสง วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 356 อ่านหนังสือ
110 หน้าปก การจำแนกสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 3819 อ่านหนังสือ
111 หน้าปก การหาความยาวรอบรูปเรขาคณิต ป.6 การหาความยาวรอบรูปเรขาคณิต ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 420 อ่านหนังสือ
112 หน้าปก ระบบหายใจ ระบบหายใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 227 อ่านหนังสือ
113 หน้าปก ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 110 อ่านหนังสือ
114 หน้าปก ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 200 อ่านหนังสือ
115 หน้าปก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 417 อ่านหนังสือ
116 หน้าปก แรงโน้มถ่วงของโลก แรงโน้มถ่วงของโลก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 235 อ่านหนังสือ
117 หน้าปก Vesicle Transport Vesicle Transport วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 50 อ่านหนังสือ
118 หน้าปก การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 2618 อ่านหนังสือ
119 หน้าปก วิทยาศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน วิทยาศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 3815 อ่านหนังสือ
120 หน้าปก การเดินทางของน้องไข่ดาว การเดินทางของน้องไข่ดาว วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 351 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog