ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
121 หน้าปก การเกิดแหล่งน้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การเกิดแหล่งน้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 54 อ่านหนังสือ
122 หน้าปก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 193 อ่านหนังสือ
123 หน้าปก การวัดน้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การวัดน้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 291 อ่านหนังสือ
124 หน้าปก วัฏจักรชีวิตของพืชดอก วัฏจักรชีวิตของพืชดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 79 อ่านหนังสือ
125 หน้าปก ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 129 อ่านหนังสือ
126 หน้าปก การแยกสารน่ารู้ การแยกสารน่ารู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 2300 อ่านหนังสือ
127 หน้าปก การแบ่งชั้นบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 155 อ่านหนังสือ
128 หน้าปก รู้จักดวงอาทิตย์ รู้จักดวงอาทิตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 44 อ่านหนังสือ
129 หน้าปก การบอกเวลา การบอกเวลา วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/10/2561 96 อ่านหนังสือ
130 หน้าปก โครงสร้างโลก โครงสร้างโลก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 25/10/2561 589 อ่านหนังสือ
131 หน้าปก ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 25/10/2561 2485 อ่านหนังสือ
132 หน้าปก โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต ป.4 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 25/10/2561 153 อ่านหนังสือ
133 หน้าปก ระบบประสาท ระบบประสาท วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/10/2561 629 อ่านหนังสือ
134 หน้าปก มวลและน้ำหนัก ป.4 มวลและน้ำหนัก ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/10/2561 731 อ่านหนังสือ
135 หน้าปก การเปรียบเทียบน้ำหนัก ชั้น ป.2 การเปรียบเทียบน้ำหนัก ชั้น ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/10/2561 167 อ่านหนังสือ
136 หน้าปก เซลล์สุริยะ เซลล์สุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 22/10/2561 519 อ่านหนังสือ
137 หน้าปก เรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตสามมิติ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 19/10/2561 424 อ่านหนังสือ
138 หน้าปก The_origin_and_evolution_of_star The_origin_and_evolution_of_star วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 16/10/2561 632 อ่านหนังสือ
139 หน้าปก Stone Stone วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 13/10/2561 2268 อ่านหนังสือ
140 หน้าปก บทสนทนาระดับประถมศึกษา บทสนทนาระดับประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 23/06/2560 17 อ่านหนังสือ
141 หน้าปก รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 23/06/2560 5 อ่านหนังสือ
142 หน้าปก ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/06/2560 8 อ่านหนังสือ
143 หน้าปก การใช้เครื่องมือแถบ Home ในโปรแกรม Paint การใช้เครื่องมือแถบ Home ในโปรแกรม Paint วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/06/2560 18 อ่านหนังสือ
144 หน้าปก พื้นฐานการเล่นเปียโน พื้นฐานการเล่นเปียโน ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 21/06/2560 23 อ่านหนังสือ
145 หน้าปก ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 21/06/2560 8 อ่านหนังสือ
146 หน้าปก การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 07/06/2560 4 อ่านหนังสือ
147 หน้าปก การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 03/06/2560 16 อ่านหนังสือ
148 หน้าปก เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 02/06/2560 4 อ่านหนังสือ
149 หน้าปก อาชีพในชุมชน อาชีพในชุมชน วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 02/06/2560 55 อ่านหนังสือ
150 หน้าปก ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 02/06/2560 7 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog