ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
151 หน้าปก เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 8 อ่านหนังสือ
152 หน้าปก กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 10 อ่านหนังสือ
153 หน้าปก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 12 อ่านหนังสือ
154 หน้าปก สุภาษิต สุภาษิต วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 33 อ่านหนังสือ
155 หน้าปก สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย สำนวน คำพังเพย สุภาษิตไทย วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 7 อ่านหนังสือ
156 หน้าปก Maprow the Labrador Maprow the Labrador วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 5 อ่านหนังสือ
157 หน้าปก ขนมพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 25 อ่านหนังสือ
158 หน้าปก ENGLISH ALPHABET ENGLISH ALPHABET วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 01/06/2560 4 อ่านหนังสือ
159 หน้าปก ภาษาอังกฤษ ประถม 6 ภาษาอังกฤษ ประถม 6 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 7 อ่านหนังสือ
160 หน้าปก คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 13 อ่านหนังสือ
161 หน้าปก ดิจิทัลไทยแลนด์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดิจิทัลไทยแลนด์สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 2 อ่านหนังสือ
162 หน้าปก เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 322 อ่านหนังสือ
163 หน้าปก มนต์มลายู มนต์มลายู ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 5 อ่านหนังสือ
164 หน้าปก การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 164 อ่านหนังสือ
165 หน้าปก การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 60 อ่านหนังสือ
166 หน้าปก วัดโบราณ อยุธยา ระดับชั้น ม.ต้น วัดโบราณ อยุธยา ระดับชั้น ม.ต้น วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 4 อ่านหนังสือ
167 หน้าปก ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 7 อ่านหนังสือ
168 หน้าปก ภาษาไทย ป.1 เรื่อง สระ ภาษาไทย ป.1 เรื่อง สระ วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 43 อ่านหนังสือ
169 หน้าปก SolarSystem SolarSystem วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 30 อ่านหนังสือ
170 หน้าปก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microcontroller ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microcontroller วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 91 อ่านหนังสือ
171 หน้าปก 3ภาษาพาสนุก 3ภาษาพาสนุก ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 6 อ่านหนังสือ
172 หน้าปก Basic Programming with Python Basic Programming with Python วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 25 อ่านหนังสือ
173 หน้าปก หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 28 อ่านหนังสือ
174 หน้าปก เศรษฐศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 8 อ่านหนังสือ
175 หน้าปก ช่างผลิตภัณฑ์นูนต่ำจากกระดาษรีไซเคิล ช่างผลิตภัณฑ์นูนต่ำจากกระดาษรีไซเคิล วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 10 อ่านหนังสือ
176 หน้าปก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 8 อ่านหนังสือ
177 หน้าปก โลก โลก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 135 อ่านหนังสือ
178 หน้าปก ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 32 อ่านหนังสือ
179 หน้าปก วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 5 อ่านหนังสือ
180 หน้าปก เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 3 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog