ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
181 หน้าปก ข้อมูลและสารสนเทศ (information) ข้อมูลและสารสนเทศ (information) ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 17 อ่านหนังสือ
182 หน้าปก โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 19 อ่านหนังสือ
183 หน้าปก มนต์เสน่ห์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มนต์เสน่ห์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 18 อ่านหนังสือ
184 หน้าปก Web Based Training by Construct 2 Web Based Training by Construct 2 วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 252 อ่านหนังสือ
185 หน้าปก เรียนรู้พยัญชนะและสระ เรียนรู้พยัญชนะและสระ วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 19 อ่านหนังสือ
186 หน้าปก เศรษฐศาสตร์ Economics เศรษฐศาสตร์ Economics วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 8 อ่านหนังสือ
187 หน้าปก ทางแห่งธรรม ทางแห่งธรรม ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 5 อ่านหนังสือ
188 หน้าปก เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ วิชาสุขศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 38 อ่านหนังสือ
189 หน้าปก สือสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สือสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 4 อ่านหนังสือ
190 หน้าปก ฟ ฟันสะอาด ฟ ฟันสะอาด วิชาสุขศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 2 อ่านหนังสือ
191 หน้าปก วิทยาศาสตร์รอบรู้ วิทยาศาสตร์รอบรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 4 อ่านหนังสือ
192 หน้าปก Living  skills Living skills วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 0 อ่านหนังสือ
193 หน้าปก เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 2 อ่านหนังสือ
194 หน้าปก Marry in summer Marry in summer วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 11 อ่านหนังสือ
195 หน้าปก verb to be verb to be วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 6 อ่านหนังสือ
196 หน้าปก การออมและการลงทุน การออมและการลงทุน วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 6 อ่านหนังสือ
197 หน้าปก คณิตศาสตร์กับผลไม้หรรษา คณิตศาสตร์กับผลไม้หรรษา วิชาคณิตศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 26 อ่านหนังสือ
198 หน้าปก ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 45 อ่านหนังสือ
199 หน้าปก การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 16 อ่านหนังสือ
200 หน้าปก สระเอียะ สระเอียะ วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 31/05/2560 8 อ่านหนังสือ
201 หน้าปก รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา รอบรู้เรื่องสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 554 อ่านหนังสือ
202 หน้าปก ระบบสุริยะและดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะ ระบบสุริยะและดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 11 อ่านหนังสือ
203 หน้าปก อาหารและสารอาหาร อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 14 อ่านหนังสือ
204 หน้าปก ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 11 อ่านหนังสือ
205 หน้าปก GoogleAppForYou GoogleAppForYou วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 6 อ่านหนังสือ
206 หน้าปก มงคลชีวิต 38 มงคลชีวิต 38 ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 36 อ่านหนังสือ
207 หน้าปก เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 2 อ่านหนังสือ
208 หน้าปก มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 118 อ่านหนังสือ
209 หน้าปก ในหลวงในใจ ในหลวงในใจ วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 5 อ่านหนังสือ
210 หน้าปก ธุรกิจเบื้องต้น ธุรกิจเบื้องต้น วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 6 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog