ไอคอนแอพลิเคชัน Reachbook

ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสร้างและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันหนังสือ สำหรับนักเรียนพิการ

ค้นหาหนังสือ

ค้นหาตามการให้สิทธิ์
  

พบจำนวน 453 รายการ

# รูปปก ชื่อเรื่อง ประเภท ผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ อ่าน (ครั้ง) อ่านหนังสือ
211 หน้าปก ขนมไทย ขนมไทย วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 37 อ่านหนังสือ
212 หน้าปก หนังสือภาษาอังกฤษ ป.1 หนังสือภาษาอังกฤษ ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 12 อ่านหนังสือ
213 หน้าปก นิทานพื้นบ้านภาษามลายู นิทานพื้นบ้านภาษามลายู ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 803 อ่านหนังสือ
214 หน้าปก ระบบสุริยะจักรวาล ระบบสุริยะจักรวาล วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 183 อ่านหนังสือ
215 หน้าปก พยัญชนะและสระภาษามลายูถิ่นปาตานี พยัญชนะและสระภาษามลายูถิ่นปาตานี ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 17 อ่านหนังสือ
216 หน้าปก นิทานอีสป นิทานอีสป ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 9 อ่านหนังสือ
217 หน้าปก เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 30/05/2560 3 อ่านหนังสือ
218 หน้าปก เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/05/2560 40 อ่านหนังสือ
219 หน้าปก วิทยาศาสตร์รอบตัว วิทยาศาสตร์รอบตัว วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 29/05/2560 50 อ่านหนังสือ
220 หน้าปก FOOD FOOD ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 29/05/2560 9 อ่านหนังสือ
221 หน้าปก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 29/05/2560 35 อ่านหนังสือ
222 หน้าปก นิทานอีสป นิทานอีสป ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 29/05/2560 22 อ่านหนังสือ
223 หน้าปก ท้องฟ้า ท้องฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 11 อ่านหนังสือ
224 หน้าปก พิกกี้หมูอดออม พิกกี้หมูอดออม วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 7 อ่านหนังสือ
225 หน้าปก สัตว์น่ารู้ สัตว์น่ารู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 19 อ่านหนังสือ
226 หน้าปก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.3 ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 401 อ่านหนังสือ
227 หน้าปก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ไทย วิชาศิลปะ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 38 อ่านหนังสือ
228 หน้าปก SpeakPhuketstyle SpeakPhuketstyle วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 6 อ่านหนังสือ
229 หน้าปก อาณาจักรสุริยจักรวาล อาณาจักรสุริยจักรวาล วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 28/05/2560 22 อ่านหนังสือ
230 หน้าปก ได้รู้จักเเล้วจะรักอีสาน ได้รู้จักเเล้วจะรักอีสาน วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 27/05/2560 3 อ่านหนังสือ
231 หน้าปก ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการถือศีลกินผัก ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการถือศีลกินผัก ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 27/05/2560 1 อ่านหนังสือ
232 หน้าปก หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมไทย หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตวัฒนธรรมไทย ความรู้ทั่วไป ผู้ดูแลระบบ (1) 27/05/2560 1 อ่านหนังสือ
233 หน้าปก มาตราตัวสะกดในภาษาไทย มาตราตัวสะกดในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 27/05/2560 4 อ่านหนังสือ
234 หน้าปก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้น ป.1 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ดูแลระบบ (1) 27/05/2560 6 อ่านหนังสือ
235 หน้าปก Dinosaur Dinosaur วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 26/05/2560 5 อ่านหนังสือ
236 หน้าปก การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ วิชาสุขศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 26/05/2560 171 อ่านหนังสือ
237 หน้าปก ประเภทของสัตว์ ประเภทของสัตว์ วิชาภาษาไทย ผู้ดูแลระบบ (1) 25/05/2560 16 อ่านหนังสือ
238 หน้าปก เด็กไทยรู้ทันโซเชียล เด็กไทยรู้ทันโซเชียล วิชาการงานอาชีพ ผู้ดูแลระบบ (1) 25/05/2560 5 อ่านหนังสือ
239 หน้าปก ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลระบบ (1) 24/05/2560 21 อ่านหนังสือ
240 หน้าปก Story of Phuket Story of Phuket วิชาสังคมศึกษา ผู้ดูแลระบบ (1) 24/05/2560 1 อ่านหนังสือ

พบจำนวน 453 รายการ

OPDS Catalog OPDS Catalog